Why

In een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, bieden deze ontwikkelingen veel kansen.  Technologie en IT zijn belangrijke fundamenten voor bedrijven in dit digitale tijdperk. Wij geloven dat deze fundamenten een positief effect leveren aan mens en organisatie.

Daarom is het onze missie om dit effect te realiseren voor onze klanten in de digitale wereld en tijdens de transformatie hiernaartoe.

What

 

Dankzij onze diversiteit kunnen we veel verschillende blikken op iedere business case werpen. Dit stelt ons in staat om voor ieder denkbare uitdaging een creatieve maar doeltreffende oplossing te formuleren en te ontwikkelen. Wij horen graag wat we kunnen doen voor uw business!

 

How

 

Ondanks dat we ons veelal in een digitale omgeving bevinden zijn mensen het belangrijkste in onze branche. Wij hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel staan en dit manifesteert zich tot een effectieve aanpak van al onze projecten middels een gedegen strategie. Aan de hand van deze strategie kunnen onze creatievelingen, bouwers en filosofen hun expertise exploiteren om uw bedrijfsprocessen en ICT te verbeteren.

Werkwijze

1. Kennismaking

Wanneer er een samenwerking zal worden gestart is het belangrijk om te weten met wie u van doen heeft. Daarom hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact. Tevens zullen we tijdens de kennismaking uw visies, wensen en behoeften in kaart brengen.

2. Backlog

Hierbij zal het gewenste eindresultaat glashelder worden uitgekristalliseerd. Door deze vanaf het begin duidelijk te definiëren en op elkaar af te stemmen kan er direct een solide basis worden geformuleerd waarmee een vliegende start kan worden gemaakt.

3. Planning

Nadat de scope en  verwachtingen duidelijk zijn gedefinieerd gaan we volgens de scrum methodiek aan de slag. We definiëren korte sprints met milestones. Deze worden aan het eind van de sprints opgeleverd. Op basis van de geleverde resultaten per sprint worden doelen en deliverables bijgesteld.

4. Uitvoering

Vervolgens zal de uitgezette sprint planning worden uitgevoerd. Iedere sprint heeft zijn eigen milestones en deliverables. Tezamen dragen zij bij aan het realiseren van het einddoel welke is gedefinieerd in de scope.

5. Evaluatie

Aan het eind van iedere sprint zal samen met de klant naar het resultaat worden gekeken en worden bijgestuurd daar waar nodig. Dit proces zal voor iedere sprint worden herhaald totdat de scope is gerealiseerd.

6. Oplevering

Wanneer de sprints zijn afgerond en de milestones zijn behaald zal het samenwerkingsproject worden afgerond en het product worden overgedragen aan de klant.

Wat is jouw 'Why?'

Wij denken graag met je mee om deze te vertolken in de digitale en analoge wereld. Neem contact met ons op om te kijken wat wij hierin voor jouw kunnen betekenen.